Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Glucosamine / กลูโคซามีน

กลูโคซามีน เป็นอนุพันธ์แอมิโนของน้ำตาลกลูโคส เป็นองค์ประกอบหลักในไคทิน มิวโคโปรตีน และมิวโคพอลิแซ็กคาไรด์(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก