Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Gout / โรคเก๊าต์

โรคเก๊าต์เกิดขึ้นเมื่อมีความผิดปกติของร่างกาย คือมีการสังเคราะห์กรดยูริกมาก ทำให้มีปริมาณอยู่ในเลือดระดับสูงกว่าปกติ เกลือของกรดยูริกจะไปสะสมอยู่ตามข้อต่างๆ ของร่างกาย ทำให้มีอาการปวดตามข้อ เนื่องจากเกิดการอักเสบบริเวณข้อ เรียกว่า อาร์ทริทิส (arthritis) ผู้ที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติ ไม่ควรบริโภคเครื่องในสัตว์ หน่อไม้ เห็ด ถั่วงอก และส่วนของยอดพืชที่เจริญเติบโตเร็วมาก(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก