Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Groundnut oil / น้ำมันถั่วลิสง

น้ำมันถั่วลิสง เป็นน้ำมันที่สกัดได้จากเมล็ดถั่วลิสง มีสีเหลืองอ่อน กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบได้แก่ กรดปาลมิติก โอเลอิก และลิโนเลอิก น้ำมันนี้ไม่ค่อยมีความคงตัวต่อออกซิเดชัน อาจเรียกว่า peanut oil หรือ arachis oil(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก