Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Guanine / กัวนีน

กัวนีน เป็นไนโตรเจนเบสชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของกรดนิวคลีอิก(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก