Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Gum tragacanth / กัมทรากาแคนต์

กัมทรากาแคนต์ เป็นกัมที่มีความหนืดปานกลาง ได้จากยางของพืชกลุ่ม Astragalus spp. เช่น A. gummifer ไม่ละลายในน้ำ แต่พองตัวให้สารละลายเป็นเมือกข้น นิยมใช้เป็นสารเพิ่มความหนืด สารเพิ่มความคงตัว และช่วยปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก