Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Halogen / แฮโลเจน

แฮโลเจน คือแร่ธาตุหมู่ 17 (สมัยก่อนอยู่หมู่ 7) ได้แก่ ฟลูออรีน (F) คลอรีน (Cl) โบรมีน (Br) และไอโอดีน (I)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก