Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Health hazard / สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สิ่งที่สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ เช่น จุลินทรีย์ก่อโรค สารเคมี และวัตถุแปลกปลอม หรือสิ่งปนเปื้อนในอาหาร(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก