Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hexosamine / เฮกโซซามีน

เฮกโซซามีน เป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 อะตอม และมีหมู่แอมิโน เช่น กลูโคซามีน และกาแลกโทซามีน(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก