Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Immunoglobulin / อิมมูโนโกลบูลิน

อิมมูโนโกลบูลิน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในเลือด ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานโรค(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก