Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Interfacial tension หรือ Surface tension / แรงตึงผิว

 แรงตึงผิว คือแรงยึดระหว่างผิวของของเหลวกับผิวของสารอื่นที่อาจเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊สก็ได้  เช่น น้ำและน้ำมันแยกออกจากกันโดยไม่ผสมรวมกัน(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก