Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Keratin / เคอราทิน

เคอราทิน เป็นโปรตีนโครงสร้างชนิดหนึ่งที่พบในสัตว์ เป็นโปรตีนท่ีมมีกรดแอมิโนท่ีมีกำมะถันสูง พบมากที่ผิวหนัง ขน เล็บ ผม และเขาสัตว์ เป็นต้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก