Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Krebs cycle หรือ Tricarboxylic acid cycle (TCA cycle) / วัฏจักรเครบส์ หรือ วัฎจักรกรดไตรคาร์บอกซิลิก

วัฏจักรเครบส์ หรือ วัฎจักรกรดไตรคาร์บอกซิลิก (tricarboxylic acid cycle หรือ TCA cycle) เป็นวัฏจักรศูนย์กลางของการเปลี่ยนสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และพลังงาน (ATP) โดยมีแอซีทิลโคเอและสารอินเทอมีเดียตภายในวัฏจักรเครบส์ เป็นจุดแลกเปลี่ยน (1 โมเลกุลของแอซีทิลโคเอจะให้พลังงาน 12 ATP)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก