Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lactation stage / ระยะเวลาการให้น้ำนม

 ระยะเวลาการให้น้ำนม จะผันแปรตามชนิดของสัตว์ แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือช่วงเริ่มต้นจะเป็นการหลั่งน้ำนมน้ำเหลือง ช่วงที่สองจะเป็นช่วงการเปลี่ยน (transient milk) และช่วงที่สามเป็นช่วงการหลั่งน้ำนม (mature milk)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก