Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Limonin / ลิโมนิน

ลิโมนิน เป็นสารที่ให้รสขมที่พบอยู่ในผลไม้ตระกูลส้ม ทั้งลิโมนินและลิโมนอยด์อื่นๆ เป็น oxygenated triterpenoid(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก