Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Locust bean gum (carob gum) / โลคัสต์บีนกัม

โลคัสต์บีนกัม คือกัมที่เป็นกาแล็กโทแมนแนน (galactomannan) ได้จากเมล็ดของต้นถั่วโลคัสต์ (locust bean หรือ Ceratonia siligua) หรือสกัดได้จากถั่วคารอบ (carob bean) มีสมบัติพองตัวได้ดีในน้ำเย็น และละลายได้อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 82 องศาเซลเซียส มีความหนืดสูงจึงใช้เป็นสารเพิ่มความหนืด อุ้มน้ำได้ดี จึงเป็นสารช่วยยึดจับน้ำ (water binding agent) และเป็นสารเพิ่มความคงตัวในอาหาร เกิดเจลได้กับ   แซนแทนกัม นิยมใช้เติมลงใน processed cheese ไอศกรีม ซุป ขนมพาย ไส้กรอก และผลิตภัณฑ์ขนมอบ ปริมาณที่ใช้อยู่ในช่วง 0.1-1.0 เปอร์เซ็นต์ อาจเรียกว่า คารูบิน (carubin)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก