Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Megadose / ปริมาณที่สูงมาก

การบริโภควิตามินหรือแร่ธาตุในปริมาณที่มากกว่าที่ร่างกายควรได้รับ มากกว่า 10 เท่า ซึ่งอาจทำให้เกิดพิษได้ เช่น ปริมาณวิตามินซีร่างกายต้องการวันละ 100 มิลลิกรัม แต่กินวันละ 1,000 มิลลิกรัมเป็นประจำ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของไตได้ เนื่องจากต้องขับปริมาณที่มากเกินพอออกจากร่างกายทางปัสสาวะ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก