Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Metabolic rate / อัตราเมแทบอลิซึม

อัตราเมแทบอลิซึมคืออัตราการเปลี่ยนแปลงสารอาหารโดยระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เพื่อให้ได้เป็นพลังงานและทำให้ร่างกายเจริญเติบโต(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก