Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Microorganism / จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กมาก เช่น ไวรัส รา ยีสต์ แบคทีเรีย สาหร่าย และโพรโทซัว(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก