Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Neurotransmitter / นิวโรแทรนสมิตเทอร์

นิวโรแทรนสมิตเทอร์ คือสารเคมีในเซลล์ประสาท ที่ปล่อยออกมาจากแอกซอน (axon) ของหน่วยประสาทหรือนิวรอน (neuron) มีหน้าที่กระตุ้นให้สื่อกระแสประสาทในนิวรอนที่อยู่ติดกัน         เมื่อนิวรอนเกาะตัวรวมกับตัวรับเฉพาะ (specific receptor) ในเดนไดรต์ของนิวรอนอีกอันหนึ่ง เป็นสารส่งผ่านสัญญาณกระแสประสาท หรือส่งข้อมูลจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งในระบบประสาท ตัวอย่างของสารนี้ เช่น กรดแกมมา-แอมิโนบิวทีริก (gamma amino butyric acid, GABA)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก