Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Nonessential amino acid / กรดแอมิโนไม่จำเป็น

กรดแอมิโนไม่จำเป็น หมายถึงกรดแอมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากกรดแอมิโนชนิดอื่น หรือจากกรดคีโท (keto acid) ภายในร่างกาย ตัวอย่างเช่น ไกลซีน แอลานีน กลูตามีน และ
โพรลีน เป็นต้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก