Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Nonpolar lipid / นอนโพลาร์ลิพิด

นอนโพลาร์ลิพิด หมายถึงลิพิดที่ไม่มีขั้ว ละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์ แต่ไม่ละลายในน้ำ จัดเป็นลิพิดชนิดที่ไม่มีขั้ว ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนสายยาว(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก