Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Oxalate / ออกซาเลต

ออกซาเลต เป็นเกลือของกรดออกซาลิก พบมากในผักและผลไม้บางชนิด เช่น มันฝรั่ง ปวยเล้ง ผักโขม รูบาร์บ ชา งา และพลัม สารนี้ยับยั้งการดูดซึมแคลเซียม จึงจัดเป็นสารต้านฤทธืสารอาหาร (antinutritional factor) หากบริโภคอาหารที่มีออกซาเลตสูง จะขับออกมาในปัสสาวะ และอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดก้อนนิ่วในไตได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก