Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Oxidant / ออกซิแดนต์

ออกซิแดนต์คือสารประกอบที่มีฤทธิ์ในการออกซิไดส์ หรือเติมออกซิเจนให้กับสารอื่น เรียกว่า เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน สารที่ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เรียกว่า สารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) สารที่เร่งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ เรียกว่า โปรออกซิแดนต์ (prooxidant)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก