Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Palmitoleic acid / กรดปาลมิโตเลอิก

กรดปาลมิโตเลอิก เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มีจำนวนคาร์บอนในโมเลกุล 16 อะตอม มีพันธะคู่ 1 อัน อยู่ระหว่างคาร์บอนตำแหน่งที่ 9 และ 10 มีชื่อทางเคมีว่า cis-9- hexadecenoic acid(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก