Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Pernicious anemia / ภาวะโลหิตจางที่เรื้อรังและรุนแรง

ภาวะโลหิตจางที่เรื้อรังและรุนแรง เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายขาดวิตามินบีสิบสอง เพราะได้รับจากอาหารไม่เพียงพอ เช่น บริโภคอาหารมังสวิรัติ หรือร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินบีสิบสองได้เพราะขาด intrinsic factor ในกระเพาะอาหาร(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก