Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Polar compound / สารประกอบโพลาร์

สารประกอบโพลาร์ คือสารประกอบที่มีขั้ว ใช้ประโยชน์ในการบ่งชี้คุณภาพของน้ำมันได้ เช่น ไตรกลีเซอไรด์เป็นสารประกอบไม่มีขั้ว เมื่อสลายตัวระหว่างการทอดอาหารจะได้เป็นกรดไขมันอิสระ มอโนกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ และกลีเซอรอล ซึ่งเป็นสารที่มีขั้ว ปริมาณสารเหล่านี้จะใช้บ่งชี้ว่าน้ำมันทอดอาหารมีคุณภาพต่ำ(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก