Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) / พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน

พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน เป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างเป็นวงแหวนมากกว่า 2 วงขึ้นไป และมีวงแหวนเบนซีนอย่างน้อย 1 วง สารกลุ่มนี้บางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น
เบนโซ-(เอ) ไพรีน [benzo (a) pyrene](เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก