Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Preservation / สารกันเสีย

สารกันเสีย คือสารเคมีที่ใช้เติมลงในอาหารเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้น โดยอาจช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย ตัวอย่างเช่น กรดอินทรีย์ (กรดแล็กทิก กรดโพรพิโอนิก) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนไทรต์ และโซเดียมเบนโซเอต (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก