Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Protein-calorie malnutrition (PCM) หรือ Protein ­energy malnutrition (PEM) / โรคขาดพลังงานและโปรตีน

โรคขาดพลังงานและโปรตีน เป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนไม่เพียงพอ
ซึ่งเป็นปัญหาในประเทศยากจน เด็กที่เป็นโรคนี้จะมีอาการผอมแห้ง ผิวหนังเหี่ยวย่นคล้ายคนแก่ เรียกว่า มาราสมัส
(Marasmus) หรือหากขาดเฉพาะโปรตีนเพียงอย่างเดียวเด็กจะมีอาการบวมตามแขน ขา และผิวหนังเปลี่ยนสี
หลุดลอก เรียกว่า ควาชิออร์กอร์ (Kwashiorkor)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก