Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Refrigerated storage / การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

เป็นการเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิที่ใช้ประมาณ 4-7 องศาเซลเซียส เพื่อชะลออัตราการหายใจและเมแทบอลิซึม
(ผักและผลไม้สด) ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย จึงทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น
และช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการ กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารให้เปลี่ยนแปลงช้าลง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก