Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Sarcosine / ซาร์โคซีน

ซาร์โคซีน เป็นอนุพันธ์ของกรดแอมิโน (N-methyl aminoacetic acid) พบเป็นอินเทอมีเดียตในเมแทบอลิซึมของโคลีน(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก