Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Serum / ซีรัม

ซีรัม คือของเหลวที่เหลืออยู่เมื่อเลือดแข็งตัวและปั่นเอาเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวออกไปด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก