Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Spoilage bacteria / แบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสีย

แบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ตัวอย่างเช่น ซูโดโมแนส (Pseudomonas spp.) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้อาหาร
เน่าเสียชนิดหนึ่ง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก