Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Stirring / การกวน

การกวน เป็นการทำให้อาหารเหลวเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยใช้ไม้พาย หรือโดยใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีใบพัด เพื่อทำให้
อาหารผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก