Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Subcutaneous / ใต้ผิวหนัง

ใต้ผิวหนัง เช่น การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous injection)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก