Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Turnover number / จำนวนที่ถูกเปลี่ยน

คือจำนวนโมเลกุลของซับสเตรตในปฏิกิริยาที่ถูกเปลี่ยนโดยเอนไซม์ต่อหน่วยเวลา เช่น ปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์
คาร์บอนิกแอนไฮเดรส เอนไซม์นี้มี turnover number จำนวน 600,000 โมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อวินาที(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก