Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Uremia / ยูรีเมีย

ยูรีเมียคือภาวะที่มียูเรียอยู่ในเลือดสูงกว่าปกติ เพราะไตไม่สามารถกรองและขับยูเรียออกทางปัสสาวะได้ตามปกติ
ทำให้เกิดเป็นพิษต่อร่างกาย มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หมดสติ หรือเกิดชัก (convulsion)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก