Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Vaccenic acid / กรดแวกซีนิก

 เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มีจำนวนคาร์บอน 18 อะตอม มีพันธะคู่ 1 อัน อยู่ในตำแหน่งแทรนส์ (trans-18:1) พบได้            
เพียงเล็กน้อยในไขมันนม(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก