Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Very high acid food / อาหารที่มีความเป็นกรดสูงมาก

อาหารที่มีความเป็นกรดสูงมาก คืออาหารที่มีค่าพีเอช (หรือความเป็นกรด-ด่าง) ต่ำกว่า 3.7 เช่น อาหารที่มีรสเปรี้ยว(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก