Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Water balance / ภาวะสมดุลน้ำ

 เป็นภาวะสมดุลระหว่างน้ำที่ร่างกายได้รับจากอาหารและเครื่องดื่ม กับน้ำที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกายทางผิวหนัง ลมหายใจออก และปัสสาวะ

ในแต่ละวันร่างกายควรได้รับน้ำ 6-8 แก้ว (1,500-2,000 มิลลิลิตร) เพื่อให้ร่างกายขับของเสียออกไปในรูปของปัสสาวะ การดื่มน้ำน้อยอาจมีของเสียสะสมอยู่ในเลือดได้ แต่การดื่มน้ำมากเกินไปก็อาจเกิดโทษต่อร่างกายได้เช่นเดียวกัน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก