Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Xylulose / ไซลูโลส

 น้ำตาลคีโทสโมเลกุลเดี่ยว ที่มีคาร์บอน 5 อะตอม เป็นไอโซเมอร์ของน้ำตาลไซโลส(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก