Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Concentric cylinder viscometer / มาตรวัดความหนืดแบบทรงกระบอก

มาตรวัดความหนืดแบบทรงกระบอก (concentric cylinder viscometer อาจเรียกว่าcouette หรือ coaxial) เป็นมาตรวัดความหนืด (viscometer) ที่ใช้สำหรับวัดความหนืด (viscosity) จัดอยู่ในประเภท มาตรวัดความหนืดแบบหมุน (rotational viscometer)

หลักการทำงาน

มาตรวัดความหนืดแบบทรงกระบอก มีประกอบด้วยส่วนหัววัดรูปทรงกระบอก ที่ชิ้นส่วนของทรงกระบอก ภายใน ภายนอก หรือ ทั้งภายในและภายนอกของทรงกระบอกหมุนได้ โดยของไหลที่ต้องการวัดถูกบรรจุอยู่ระหว่างพื้นผิวของทรงกระบอก

รูปทรงของมาตรวัดความหนืดแบบทรงกระบอก ออกแบบได้หลายรูปแบบ

ภาพตัดแบบแสดงการทำงานของมาตรวัดความหนืดแบบทรงกระบอก รูปแบบต่างๆ

(a) double gap, (b) cone and plate at the bottom, (c) hollow cavity at the bottom to trap air

  • double gap เป็นลักษณะที่เหมาะกับของไหลที่มีความหนืดต่ำ เนื่องจากเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างหัววัด กับของไหล เพื่อเพิ่มความถูกต้องของการวัด
  • cone and plate at the bottom
  • hollow cavity at the bottom to trap air

 

การใช้กับอาหาร

ที่ใช้เพื่อวัดความหนืด (viscosity) ของของไหล ทั้ง newtonian fluid และ non newtonian fluid(เข้าชม 633 ครั้ง)

สมัครสมาชิก