connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Comfort zone / สภาวะสบาย

 

สภาวะสบาย (comfort zone) หมายถึง ช่วงอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกสบาย

องค์กร ASHVE (American Society of Heating & Ventilating Engineers) ได้สร้างแผนภูมิที่แสดงถึงช่วงสภาวะสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงอุณหภูมิดังกล่าว คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) ในอากาศอยู่ระหว่าง 30% ถึง 70% ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ทำให้ผิวหนังแห้งหรือรู้สึกเหนียวตัวจนเกินไป กับอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (temperature dry bulb) อยู่ในช่วง 18 องศาเซลเซียส (65 องศาฟาเรนไฮต์) ถึง 29 องศาเซลเซียส (85 อาศาฟาเรนไฮต์) ดังรูป แต่ได้มีการนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละเขตพื้นที่

 

สภาวะสบายในฤดูร้อน คือ ความชื้นสัมพันธ์ของอากาศ 30% ถึง 70% อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 23 องศาเซลเซียส (73 องศาฟาเรนไฮต์) และ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนไฮต์)

 

สภาวะสบายในฤดูหนาว คือ ความชื้นสัมพันธ์ของอากาศ 30% ถึง 70% อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 19 องศาเซลเซียส (67 องศาฟาเรนไฮต์) และ 22 องศาเซลเซียส (72 องศาฟาเรนไฮต์)

 

Comfort Zone

ที่มารูปและข้อมูล http://www.air-conditioner-selection.com/comfort-zone-air-conditioner-sizing.html

 

(เข้าชม 448 ครั้ง)

สมัครสมาชิก