Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cooling load / ภาระการทำความเย็น

ภาระการทำความเย็น (cooling load) เป็นปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณปรับอากาศหรือทำความเย็น ที่ระบบทำความเย็นต้องกำจัดความร้อนนี้ออกไปจากพื้นที่ปรับอากาศ

ในอุตสาหกรรมอาหารภาระทำความเย็นหรือแหล่งความร้อน เกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ดัีงกล่าว

2. แหล่งความร้อนจากอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณนั้น เช่น หม้อต้ม ขดลวดความร้อน หลอดไฟ เครื่องปิดผนึก มอเตอร์ ฯลฯ

3. ความร้อนจากภายนอกที่ผ่านเข้ามาทางผนัง พื้นและเพดาน ด้่วยการนำความร้อน (heat conduction) การแผ่รังสีความร้อน (heat radiation) และการพาความาร้อน (heat convection)

4. ความร้อนจากกระบวนการเผาผลาญอาหารของผัก/ผลไม้ที่เก็บด้วยการแช่เย็น

5. ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแช่เย็นหรือแช่แข็ง

6. ความชื้นที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว

7. การแทรกซึม/รั่วไหลของอากาศ

 

ภาระในการทำความเย็น มีความสำคัญกับการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ทำความเย็นให้เหมาะสมกับความร้อนที่เกิดขึ้น โดยจะมีการเผื่อขนาดประมาณ 10% ของภาระการทำความเย็นเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม

 

ที่มารูป : http://www.mech.hku.hk/bse/MEBS6006/acload.jpg

 

 

 (เข้าชม 227 ครั้ง)

สมัครสมาชิก