Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Condensing unit / ชุดควบแน่น

คือ เครื่องควบแน่นสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร เพื่อระบายอากาศร้อน หรือสามารถติดตั้งในห้องได้แล้วต่อท่อลมระบายความร้อนออกไปทิ้งนอกอาคารได้เช่นกัน หากต้องการความสวยงามของตัวอาคาร ทั้งนี้ Condensing unit ทีอยู่หลายแบบด้วยกัน มีทั้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ สำหรับแอร์บ้านทั่วๆไป หรือ Condensing unit ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ สำหรับระบบปรับอากาศในอุตสาหกรรม เป็นต้น Condensing unit นั้นมีหลายลักษณะ หลายรูปแบบ แล้วแต่ผู้ผลิตและลักษณะการติดตั้ง ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ พัดลมเป่าออกด้านข้าง และยังมีแบบเป่าขึ้นด้านบนที่ทำมาเพื่อติดตั้งในที่ไม่เอื้ออำนวยให้ติดตั้งหรือต้องการซ่อนไม่ให้เห็นเพื่อความสวยงามของตัวอาคาร ส่วนประกอบหลักๆของที่อยู่ใน Condensing unit ได้แก่ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีหน้าทีอัดน้ำยาหล่อเลี้ยงในเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์พัดลม มีหน้าที่ระบายความร้อนที่เกิดจากการอัดน้ำยาแอร์ เพื่อควบแน่นเป็นของเหลวส่วไปยังวาล์ลดแรงดันและแฟนคอยล์

คอยล์ร้อนหรือ Condensing unit นั้นมีหลายลักษณะ หลายรูปแบบ แล้วแต่ผู้ผลิตและลักษณะการติดตั้ง ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ พัดลมเป่าออกด่านข้าง และยังมีแบบเป่าขึ้นด้านบน ที่ทำมาเพื่อติดตั้งในที่ไม่เอื้ออำนวยให้ติดตั้ง คอยล์ร้อนหรือ Condensing แบบเป่าข้าง หรือต้องการซ่อนไม่ให้เห็น เพื่อความสวยงาม

คอยล์ร้อนหรือ Condensing unit ประกอบด้วยส่วนย่อยดังนี้

1.Casing หรือ ฝาครอบ และหน้ากากแอร์

2.Control box หรือ ชุดควบคุมการทำงานของคอร์ยร้อน

3.Condensing fan หรือ พัดลมระบายอากาศ

4.Condenser หรือ แผงคอร์ยร้อน

5.Compressor หรือ เครื่องอัดไอ

6.Receiver หรือ ถังพักน้ำยา

 (เข้าชม 243 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก