Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Blow down / การระบายออก

หมายถึง การระบายน้ำที่มีความเข้มข้นของสารละลายของของแข็งและอนุภาคต่างๆ เกินกว่าระดับที่เหมาะสม ออกจากหม้อต้มน้ำ (boiler) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกรัน (scale formation) ภายในหม้อไอน้ำและระบบท่อ ป้องกันการกัดกร่อน (corrosion) เนื่องจากความเข้มข้นของสารละลาย ป้องกันการปนของน้ำร้อนไปกับไอน้ำ (carryover) เนื่องจากการเดือดอย่างรุนแรงภายในหม้อไอน้ำเพราะความเข้มข้นของสารละลายที่สูงขึ้น และป้องกันไม่ให้วัสดุที่เกี่ยวข้องสูญเสียสมบัติความเหนียว (ductility) เกิดการเปราะ (brittle) ขึ้นกับวัสดุ (embrittlement) ซึ่งอาจทำให้เกิดการการแตกหัก เสียรูปของวัสดุได้

ความเข้มข้นของสารละลายที่สูงขึ้นในหม้อไอน้ำ เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อน้ำเกิดระเหยเป็นไอน้ำไปเรื่อยๆ แต่สารละลายของของแข็งหรืออนุภาคต่าง ๆ ไม่ได้ระเหยไปกับไอน้ำเหล่านั้น เมื่อมีการเติมน้ำทดแทนไอน้ำที่ระเหยไปมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความเข้มข้นของสารละลายของของแข็งเพิ่มสูงตลอดเวลา ซึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำที่มีความเข้มข้นสูงออกจากหม้อไอน้ำเพื่อกำจัดสารละลายเหล่านั้นออกจากระบบหม้อต้มน้ำ

 

การระบายน้ำออกจากหม้อต้มมีอยู่ สามารถระบายน้ำออกที่ระดับผิวน้ำ หรือ surface blowdown จะสามารถขจัดตะกอนที่ลอยอยู่ระดับผิวน้ำได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสะสม จึงอาจต้องทำการปล่อยน้ำออกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สารแขวนลอย หรือตะกอนที่จับตัวกันอยู่ในรูปของสลัดจ์ (sludge) จะจับตัวอยู่ที่ระดับผิวล่าง หรือก้นถัง การขจัดออกจึงต้องระบายออกทางด้านล่างถัง เรียกว่า bottom blowdown

 

การควบคุมการระบายน้ำมี 2 แบบ คือ

1. การระบายน้ำแบบ manual

การระบายน้ำแบบ manual เป็นวิธีการแบบง่าย และธรรมดาที่สุด โดยจะใช้วาล์วระบายน้ำด้วยมือหมุน เพื่อระบายเอาสารแขวนลอย และของแข็งที่ปะปนอยู่ในน้ำออกไปพร้อมกับน้ำ การระบายน้ำแบบ manual มีข้อดีตรงที่สามารถทำได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งเซนเซอร์ ทำให้การลงทุนต่ำ แต่มีข้อเสียที่ต้องอาศัยคนทำการเปิด/ปิดวาล์ว และไม่สามารถแก้ปัญหาของความร้อนสูญเสียได้ ทำให้ลดประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ำลง

โดยปกติของระบบหม้อต้มไอน้ำทั่วไปจะมีการติดตั้งระบบการระบายน้ำแบบ manual ร่วมกันกับระบบการระบายแบบต่อเนื่อง (continuous blowdown) ทั้งนี้ในทางปฏิบัติจะมีการเปิดวาล์วระบายน้ำมือหมุนเป็นช่วงๆ ตามตารางการทำงาน การติดตั้งระบบแบบนี้จำเป็นต้องมีการทดสอบหม้อต้มเพื่อปรับเปลี่ยนตารางการควบคุมตอบสนองต่อการเปลี่ยนของหม้อต้ม และระบบการจ่ายไอน้ำ

 

blow down

รูปที่ 1. ลักษณะของการระบายน้ำแบบ manual

 

2. การควบคุมการระบายน้ำแบบ automatic

เนื่องจากการควบคุมการระบายน้ำแบบ manual นั้น จะไม่สามารถรู้ถึงระดับความเข้มข้น และปริมาณของสารแขวนลอยในน้ำได้เลย การปรับระดับการระบายน้ำจึงไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้ว่าเมื่อใดควรระบายน้ำออกเท่าไหร่ และต้องระบายน้ำออกนานแค่ไหน ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ระบบการระบายน้ำแบบอัตโนมัติเพื่อที่จะสามารถปรับอัตราการระบายน้ำทิ้งแปรผันตามระดับความเข้มข้นของสารแขวนลอยในหม้อต้ม รวมทั้งยังช่วยลดพลังงานสูญเสียได้อีกด้วย ระบบการระบายน้ำแบบ automatic ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องจากระบบสามารถตรวจสอบปริมาณของสารแขวนลอยเพื่อปรับวาล์วระบายน้ำได้อย่างเหมาะสม

 

blow down

รูปที่ 2. ระบบการระบายน้ำแบบ automatic

 

อ้างอิงเพิ่มเติม

http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=12569§ion=9&rcount=Y

 

 (เข้าชม 242 ครั้ง)

สมัครสมาชิก