Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Partial peak period / ช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงบางส่วน

ช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงบางส่วน (partial peak period) เป็นช่วงเวลาที่การไฟฟ้า

 

ช่วงเวลาความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงบางส่วน (partial peak period) หมายถึง ช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้งานไฟฟ้าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ ของวัน การไฟฟ้าจึงพยายามจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้มากขึ้นและพยายมให้ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟสูงลง เพื่อลดภาระในการจัดหาและป้อนพลังไฟฟ้าให้ทันในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงนั้น

 

ด้วยการกำหนดราคาค่าไฟฟ้าในช่วงความต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำ (off peak period) ให้มีราคาถูกกว่าช่วงเวลาอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ใช้งานในช่วงเวลานี้มากขึ้น

 

สำหรับวิธีการคิดค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาของวัน ( Time of Day Rate : TOD)

Partial peak period คือ: เวลา 08.00 - 18.30 น. ของทุกวัน

 

สำหรับวิธีการคิดค่าไฟฟ้าอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ( Time of Use Rate : TOU )

 

*ท่านสามารถทราบว่าบ้านหรือหน่วยงานของท่านคิดค่าไฟฟ้าด้วยวิธี TOD หรือ TOU ได้จากการดูที่บิลค่าไฟฟ้า

 (เข้าชม 173 ครั้ง)

สมัครสมาชิก