Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hydrochloric acid / (INS 507 ดูรายละเอียดที่ hydrochloric acid)

กรดเกลือ

ชื่ออื่น

- Hydrochloric acid

- Hydrogen chloride

- Muriatic acid

หน้าที่

- กรด

 

 

ชนิดของอาหาร

ชนิดของอาหาร

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ (มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม)

เว้นแต่ได้ระบุปริมาณเฉพาะไว้แล้ว

ผลิตภัณฑ์นม ยกเว้นนมจืดชนิดเหลว นมเปรี้ยวไม่ปรุงแต่ง

ครีมพาสเจอร์ไรส์ ครีมสเตอริไลส์ ครีมยูเอชที วิปปิ้งครีมและครีมไขมันต่ำ

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำผสมน้ำมัน (อิมัลชัน) เช่น เนยเทียม มินารีน รวมทั้งขนมหวานทํานองนี้

- ปริมาณที่เหมาะสม

ไอศกรีมและหวานเย็น

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น ผลไม้แห้ง ผลไม้ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง ขนมหวานจากผลไม้ เป็นต้น

- ปริมาณที่เหมาะสม

พืชผัก สาหร่าย ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชต่างๆ ที่ผ่านกรรมวิธี เช่น พืชผักแห้ง พืชผักที่ผ่านกรรมวิธีแคนนิ่ง เป็นต้น ยกเว้น กรรมวิธีแช่เยือกแข็ง และหมักดอง

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง เป็นต้น

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอาหารเช้า ขนมหวานจากธัญพืช แป้งสําหรับชุบอาหารทอด และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก คุกกี้ ขนมพาย เป็นต้น

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์เนื้อ ยกเว้นเนื้อสด

- ปริมาณที่เหมาะสม

สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ยกเว้นสตว์น้ำสดและสัตว์น้ำเยือกแข็ง

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่สด ไข่เหลว และไข่เยือกแข็ง

- ปริมาณที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ประเภทซอส ซุป สลัด และผลิตภัณฑ์โปรตีนสกัด

- ปริมาณที่เหมาะสม

อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

- ปริมาณที่เหมาะสม

เครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำผักผลไม้ น้ำแร่ธรรมชาติ ชา กาแฟ เครื่องดื่ม สมุนไพรชนิดชงและเครื่องดื่มจากธัญพืช

- ปริมาณที่เหมาะสม(เข้าชม 115 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก