Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Steak / สเต็ก

สเต็ก (steak) หมายถึง ชิ้นเนื้อสัตว์ (cut of meat) นำมาปรุงให้สุก ส่วนมากจะใช้วิธีการย่าง หรือปิ้ง (grill) สเต็กทำได้จาก เนื้อสัตว์ ทุกประเภท เช่น เนื้อวัว (beef) เนื้อลูกวัว (veal) เนื้อหมู (pork) เนื้อไก่ (chicken) เนื้อปลา (fish) เนื้อแกะโตเต็มวัย (mutton) เนื้อลูกแกะ (lamb) เนื้อนกกระจอกเทศ (ostrich) เนื้อกุ้งทะเล (shrimp) หรือเนื้อกุ้งแม่น้ำ (prawn) เป็นต้น

 (เข้าชม 246 ครั้ง)

สมัครสมาชิก