Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mutton / เนื้อแกะ

เนื้อแกะ (mutton) หมายถึงเนื้อ (meat) จากแกะที่โตเต็มวัย ถ้าเป็นเนื้อลูกแกะ จะใช้คำว่า lamb

เนื้อแกะ ใช้ปรุงอาหาร เหมือนเนื้อสัตว์ทั่วไป เช่น ใช้ทำสเต็ก (steak)(เข้าชม 392 ครั้ง)

สมัครสมาชิก